Fórum OSF MVČR

Fórum portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR

Nejste přihlášen(a)

Oznámení

Cílem odboru strukturálních fondů (OSF) je poskytovat maximální podporu žadatelům a příjemcům. Aby toto snažení bylo úspěšné, a správně zacílené je nezbytná zpětná vazba poskytnuta těmi, k nimž je pomoc směřována. Hlavním nástrojem pro získání zpětné vazby má být zejména toto diskusní fórum. Žadatelé a příjemci zde mohou psát návrhy, co by jim pomohlo při podání a zpracování žádosti, které aktivity z naší strany by uvítali, jaké zaměření by měly mít semináře apod. Mohou také sdílet zkušenosti mezi sebou. Veškeré podněty, které z diskusního fóra vzejdou, hodlá OSF do své služby zájemcům zohlednit. Nepřihlášení mohou příspěvky v diskuzním fóru pouze číst. Přihlášení mohou příspěvky psát, mazat a v rámci jednotlivých diskuzních fór mohou vytvářet i další témata. Na stránce vybraného fóra nejdříve musí kterýkoliv uživatel vytvořit nějaké téma pomocí tlačítka "Založit nové téma". Pokud je už někde nějaké téma vytvořené, může si uživatel otevřít toto téma a odpovídat na příspěvky vložené k tomuto tématu NEBO pokud uživateli existující téma nevyhovuje, tak si založí nové téma.

#1 17-2-2011 10:54:12

lenka.mrazkova
New member
Registrace: 15-2-2011
Příspěvků: 2

Jak na publicitu?

Chtěla bych se zeptat, jaké aktivity přesně obsahuje povinná publicita? Máme se snažit prosadit náš projekt někam do novin a televize? Nebo stačí dávat všude loga a nápisy, že projekt byl podpořen z EU?

Offline

#2 21-2-2011 09:33:40

dvorakova
Administrator
Registrace: 11-2-2010
Příspěvků: 2

Re: Jak na publicitu?

V rámci projektů podpořených ze strukturálních fondů se povinnou publicitou rozumí především informování o finanční spoluúčasti Evropské unie na realizovaném projektu. Jaké informační nástroje jako příjemci dotací zvolíte, záleží obvykle zcela na vás. Počítají se mezi ně například pamětní desky, billboardy, brožury, letáky apod.  Publicita se bohužel v přípravách projektů dost podceňuje, přitom však může být realizátorům hodně prospěšná, protože zviditelní nejen projekt, ale i ty, co ho připravují.

Offline

#3 22-2-2011 20:25:54

pavel.kadlec
New member
Registrace: 24-2-2010
Příspěvků: 8

Re: Jak na publicitu?

Povinnost informovat veřejnost o podpoře z ERDF, příp. jiných zdrojů EU, obecně ukládá Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Jednotlivé publicitní opatření pak obvykle definuje konkrétní výzva k podávání žádostí o finanční podporu (s přihlédnutím k charakteru projektu, včetně zaměření na správné cílové skupiny, které budou přínosů projektu využívat), resp. Příručka pro žadatele a příjemce dané výzvy, jejíž součástí jsou i pravidla pro publicitu a některé konkrétní formy; v některých případěch je v ní definována tzv. povinná publicita (tj. minimální formy, které musí žadatel realizovat). Setkali jsme se však na druhou stranu také s názorem zprostředkujícího subjektu, že publicitní opatření je třeba minimalizovat (také s ohledem na to, že ne vždy je v metodice jednoznačné, co je povinnou publicitou a co již ne). Obecně jako žadatel si myslím, že je vždy primárně potřeba popřemýšlět, jaké budou cílové skupiny projektu a následně, jak je vhodně a zejména účinně oslovit (např. někdy je neúčelné vydávat celostátní inzerát v projektu, který má jen lokální dopady; namísto toho je přínosnější třeba pozvat zástupce dotčených beneficientů (organizací) a ukázat jim výhody vašeho projektu v konkrétních životních situacích (včetně výhod podpory z EU) .

Editoval pavel.kadlec (22-2-2011 20:28:05)


projektový manažer

Offline

#4 28-2-2011 12:53:06

lenka.mrazkova
New member
Registrace: 15-2-2011
Příspěvků: 2

Re: Jak na publicitu?

Děkuji za odpovědi. A mohla bych se ještě zeptat, pokud se rozhodnu dát inzerát do novin, musí obsahovat logo programu? A faktury také?

Offline

#5 28-2-2011 13:49:09

dvorakova
Administrator
Registrace: 11-2-2010
Příspěvků: 2

Re: Jak na publicitu?

V případě IOP dokumenty musí obsahovat následující:
a) logo Integrovaného operačního programu s textem "Integrovaný operační program"
b) logo Evropské unie s textem „Evropská unie“
c) text Evropský fond pro regionální rozvoj
d) prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.

V případě OP LZZ dokumenty musí obsahovat následující:
a) logo Evropského sociálního fondu
b) text „Evropský sociální fond v ČR“ - text může být součástí loga Evropského sociálního fondu nebo může být umístěn samostatně
c) logo Evropské unie s textem „Evropská unie“
d) logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
e) motto „Podporujeme vaši budoucnost“
f) odkaz na webové stránky ESF www.esfcr.cz

Takto označené musí být všechny dokumenty související s projektem (např. smlouvy, zadávací dokumentace, letáky, brožury, propagační předměty, prezenční listiny, tiskové zprávy). Více najdete v sekci FAQ: http://www.osf-mvcr.cz/faq .
Na fakturách je ale třeba uvést minimálně číslo projektu, viz. Příručka pro příjemce.

Offline

Zápatí